top of page
COVID 19

HUR VI HANTERAR COVID 19 

För oss på Salong Arethé är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder inom vår verksamhet för att minimera smittspridning av viruset i vår salong. 

Det innebär bland annat ökade hygienrutiner där inga medarbetare med några som helst symtom på förkylning, halsont, feber etc. tillåts vara i tjänst.

 

Andra åtgärder:

  • Vi jobbar alltid med mask och handskar

  • Vi spritar stolar, handtag och andra utrymmen mellan varje kund​

  • Erbjuder kunder möjligheten att tvätta och sprita händerna 

  • Erbjuder kunder i riskgrupp att få komma in som första kund

  • Ökat tiderna mellan behandlingarna för att undvika trängsel i salongen

  • Alla kunder måste ha munskydd under besöket

 

Om du har några funderingar eller är orolig inför din behandling hör gärna av dig, så svarar vi på alla frågor. 

TA VÄL HAND OM ER

<3

tvatta_handerna.jpg
bottom of page